Już ponad 300 lat nad miastem Příbram góruje miejsce pielgrzymkowe kultu maryjnego o znaczeniu europejskim. Z daleka widoczne są wieże i kopuły, dzięki którym jest to jedno z najpiękniejszych miejsc pielgrzymkowych w Europie Środkowej. O jego znaczeniu świadczy fakt, że papież wyniósł Świętą Górę do rangi bazyliki mniejszej, a ten zaszczyt spotyka tylko świątynie chrześcijańskie o wyjątkowym znaczeniu.

Kiedy przyjedziecie na Świętą Górę, pomodlić się, albo podziwiać jej okazałą urodę, pamiętajcie o obejrzeniu tutejszego skarbu. Jest nim gotycka rzeźba Madonny Świętogórskiej, którą zgodnie z legendą wyrzeźbił w drewnie gruszy sam arcybiskup Arnošt z Pardubic, pełniący tę funkcję za czasów panowania cesarza Karola IV. Rzeźba ta, podobnie jak znane na całym świecie Dzieciątko Jezus Praskie Dzieciątko Jezus posiada cały zbiór pięknych szat, przywożonych w darze przez pielgrzymów z całego świata. Z pewnością balsamem dla duszy będzie spacer przez przepiękny ambicie, w którym są prezentowane obrazy i inne cenne przedmioty artystyczne, stworzone przez najwybitniejszych artystów swoich czasów. Można także zwiedzić Świętogórskie Muzeum Pielgrzymów, które w ramach wystaw sezonowych prezentuje bezcenne eksponaty z własnych zbiorów.