Klasztor premonstratensów w Teplej
Turyści spragnieni przeżyć duchowych powinni zajrzeć do klasztoru Teplá znajdującego się niedaleko Mariańskich Łaźni (Mariánské Lázně). Klasztor założył pod koniec XII wieku błogosławiony Hroznata jako zadośćuczynienie za to, że nie wziął udziału w jednej z wypraw krzyżowych.
Z jego inicjatywy przybyli tu Norbertanie, którzy po wielu latach pozostawania w niełasce powrócili w to miejsce w 1990 roku, by stopniowo wyremontować zrujnowany obiekt. Warto zwrócić uwagę na architekturę romańsko-gotyckiego kościoła oraz kompleksu klasztornego, który został w okresie baroku przebudowany przez znanego architekta K. I. Dientzenhofera. Zwiedzający mogą zobaczyć interesujące eksponaty ze zbiorów klasztornego muzeum, a także odwiedzić bibliotekę, w której znajduje się cenna kolekcja pierwodruków.