Region Górniczy Rudawy
Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy jest wyjątkowym dowodem pracy i umiejętności technicznych górników w minionych wiekach. Rudawy już od wczesnego średniowiecza służyły wydobyciu rud różnych metali, a wydobycie pozostawiło niezatarte ślady w krajobrazie. Ślady te są na tyle znaczące, że Rudawy /Erzgebirge w 2019 roku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.  

Wydobycie rudy w Rudawach   

Historyczne wydobycie różnych metali kształtowało ogólny rozwój Rudaw na północy Czech i wpłynęło na życie po obu stronach granicy czesko-niemieckiej.  Zabytki techniki, kompleksy miejskie i  bogactwo dziedzictwa niematerialnego stworzyły na przestrzeni wieków wyjątkowy krajobraz kulturowy pełen pięknych dolin rzecznych i malowniczych wsi Rudaw.

Ten ważny region górniczy obejmuje  łącznie 22 miejsca, z których mniejsza część znajduje się na terenie Republiki Czeskiej, a większa w niemieckiej Saksonii. Charakter górniczego krajobrazu kulturowego był w Rudawach  nieustannie tworzony,  przez ponad osiemset lat, od XII aż do XX wieku, podczas wydobycia i obróbki rud srebra, cyny, kobaltu, miedzi, żelaza i ostatnio uranu.
Po czeskiej stronie na Listę UNESCO wpisano 5 obszarów: Górniczy Krajobraz Kulturowy Krupka, Górniczy Krajobraz Jáchymov, Górniczy Krajobraz Abertamy-Boží Dar-Horní Blatná, Krajobraz Górniczy na szczycie Mědník oraz obiekt Narodowego zabytku kultury Czerwona Wieża Śmierci w Vykmanovie.

Zabytki górnicze jak okiem sięgnąć 

Region ten obejmuje ogromną liczbę zabytków – nadziemne i podziemne urządzenia górnicze, kompleksy hutnicze i inne zabytkowe pozostałości działalności górniczej, takie jak odwały, hałdy, rowy, stawy górnicze, podziemne kanały, komory kół wodnych lub maszynownie z urządzeniami, a także dokumenty o różnych metodach wydobycia.

Zabytki obejmują także niematerialne dziedzictwo przodków. W tym regionie górniczym w 1765 roku powstała Akademia Górnicza (będąca obecnie filią Politechniki we Freibergu), która jest najstarszą na świecie, wciąż działającą instytucją edukacyjną w dziedzinie górnictwa. W XVI wieku, w górniczym środowisku Rudaw Georgius Agricola napisał swoje Dwanaście ksiąg o hutnictwie i górnictwie, które przez wiele wieków stały się poradnikiem, wykorzystywanym podczas wydobycia rud i ich hutniczej obróbki. Ważną rolę odegrało również bicie srebrnych monet, np. jachimowskiego tolara, od którego pochodzi nazwa dolara amerykańskiego. W Regionie Górniczym Rudaw powstało wiele ważnych wynalazków i innowacji w dziedzinie górnictwa i hutnictwa, które przede wszystkim od XVI wieku rozprzestrzeniły się z Rudaw na całą Europę i świat.
 

Adres

Montanregion Krušné hory
Erzgebirge, o.p.s.
Náměstí Republiky 1
362 51 Jáchymov