Kolumnada Targowa w Karlowych Warach
Tam, gdzie bije źródło tutejszej wody, w pomieszczeniu historycznego targowiska pod Wieżą Zamkową, według legendy leczył swe chore członki już cesarz Karol IV. To tu znajdował się również najstarszy karlowarski dom uzdrowiskowy.
Dziś w miejscu, gdzie dawniej stał stary karlowarski ratusz, bieleje bogato rzeźbiona, drewniana kolumnada w stylu szwajcarskim. Zaprojektowali ją sławni wiedeńscy architekci, a wybudowano ją pod koniec XIX wieku. Wewnątrz znajdują się w sumie trzy mineralne źródła - Źródło Karola IV, upamiętniające legendę o tym sławnym cesarzu, Źródło Dolne Zamkowe i Źródło Targowe.