Formy terapii: Siarkowodorowa woda mineralna wykorzystywana do kąpieli. Kuracje: Choroby narządów ruchu.