Sauny i centra fitness
Relaks przybiera wiele form. Dla niektórych najlepszą formą odpoczynku jest porządne wygrzanie się w saunie lub intensywne ćwiczenia w centrum fitness. Równocześnie robimy też coś dla swojego zdrowia.
Sauny i centra fitness nierozerwalnie łączą się z masażami relaksacyjnymi lub wizytą w jaskini solnej. Dzięki połączeniu zdrowego ruchu i dobrego wypoczynku wzmocnią Państwo swoją odporność, co dziś jest tematem bardzo aktualnym.
 

Zalecane obostrzenia sanitarne

Centra fitness

  • w naszych pomieszczeniach regularnie odbywa się dokładne sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń i przedmiotów
  • zapewnić maksymalną możliwą cyrkulację powietrza w sposób naturalny (okna) lub sztuczny (klimatyzacja)
  • zasada DDM (czeska 3R) – dezynfekcja rąk, dystans, maseczki/maski FFP2
  • zajęcia grupowe organizujemy z zachowaniem odstępów czasowych między poszczególnymi lekcjami

Sauny

  • ograniczenie liczby przyjmowanych klientów
  • przy wejściu do lokalu regularne testowanie personelu i klientów testami antygenowymi lub PCR (lub okazanie certyfikatu szczepienia, lub testu na przeciwciała/90-dniowy okres po przebyciu choroby COVID -19)
  • Regularne sprzątanie całego lokalu oraz mycie środkami wirusobójczymi podłóg i dotykanych powierzchni, dezynfekcja i wietrzenie wszystkich pomieszczeń.
  • zasada DDM (czeska 3R) – dezynfekcja rąk, dystans, maseczki/maski FFP2, wyjątek dla maseczek/masek FFP2 stanowią pomieszczenia saun i pryszniców
  • podczas wizyty gość ma obowiązek udowodnić swoją bezinfekcyjność