Krypta mumii w klasztorze Broumov
Zwiedzanie imponującego barokowego klasztoru w Broumovie wiąże się z licznymi niespodziankami. Niepowtarzalnym doświadczeniem jest zwiedzanie piwnic, w których znajdują się dziesiątki mumii, pochodzących z krypty kościoła św. Prokopa w Vamberku. Jedną z najbardziej znanych mumii jest ciało Magdaleny Grambovej, która z rodzinnej Belgii przywiozła do Czech Wschodnichtradycję wyrobu koronki klockowej. Spoczywa tu również Bohuslav z Chrastu, który, mając swój nagrobek ma w vamberskim kościele, nigdy pod nim nie leżał, legenda zaś mówi, że był jednym z niesławnych fekstów, czyli osób, których szczątki nie ulegają nigdy rozkładowi.

Adres

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Klášterní 1 550 01 Broumov