W 1243 roku część zamku została przekazana zakonowi joannitów. Powiększony w późnym gotyku, dostosowany w stylu renesansowym i barokowym. Kościół św. Prokopa, sala kapitulna i ambit (unikalne gotyckie malowidła ścienne), wieża Rumpál z widokiem. W pałacu południowym ekspozycja historyczna i etnograficzna, fajki, wnętrza z XIX wieku, produkcja fezów, broń, motocykle itp. Zamkowa galeria sztuki współczesnej umieszczona w barokowej prałaturze (obrazy, rzeźby, ceramika, porcelana, biżuteria).
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?