Czołowi przedstawiciele rodu wspierali dążenia odrodzeniowe narodu czeskiego w XIX wieku, m. in. w wielkiej mierze przyczynili się do założenia praskiego Muzeum Narodowego w 1818 roku.

Dlaczego warto zwiedzić

Pierwotny zamek na przedgórzu Gór Orlickich kilkakrotnie przebudowywali Sternbergowie, którzy są jego właścicielami od końca XVII wieku do dzisiaj, z wyjątkiem okupacji i przerwy za czasów  komunistycznych. Sternbergowie zgromadzili tu wyjątkową kolekcję obrazów, w której  znajdują się dzieła wybitnych malarzy europejskich Karela Škréty, Lucasa van Valckenborga i J. H. Schonfelda oraz seria portretów królów czeskich. Najcenniejsze obrazy zdobią Pokój Tapetowy i Palarnię.

Dwadzieścia pomieszczeń urządzonych w różnych stylach historycznych dokumentuje przemiany stylu życia na przestrzeni długich stuleci. Kiedy spojrzymy na pierwotny renesansowy strop kasetonowy w Sali Rycerskiej, pojawi się przed nami wielobarwna sceneria wydarzeń biblijnych ze Starego Testamentu.