Twierdza Josefov jest obiektem godnym uwagi i w czasie zwiedzania można poznać jej barwną przeszłość. Twierdzę zbudowano w 1788 roku na rozkaz Józefa II, aby jej masywne obwałowania razem z podziemnymi umocnieniami, chroniły Monarchię Austriacką przed częstymi atakami Prus. Twierdza była ogromną zbrojownią, magazynem prochu strzelniczego i innych zapasów oraz dawała schronienie żołnierzom i ludności cywilnej. Przewodnik oprowadza przez sieć podziemnych korytarzy i opowiada o trudnym życiu żołnierzy w tej twierdzy. Dla osób odważnych, a także dla dzieci z rodzicami, organizowane są także trasy zwiedzania pełne niespodzianek, czasem strasznych, ale bardzo ciekawych opowieści.