Grupa kościołów w Broumovie
Kościoły wokół klasztoru w Broumovie są zabytkiem unikalnego budownictwa i rozwoju gospodarczego, którego inicjatorem był opat Otmar Zinke - zdolny przedstawiciel benedyktyńskiego opactwa Břevnov-Broumov. Mimo koniecznej surowości konstrukcji, kościoły noszą pieczęć wyjątkowości i twórczej oryginalności ich twórców - ojca i syna Dientzenhofów.
Region Broumov znajduje się w jednym z północno-wschodnich wydłużeń Czech przy granicy z Polską. Tutejsze krajobrazy są przepiękne. W okolicy można podziwiać naturalne piękno miast skalnych Teplice i Adrszpach. Historycznym centrum regionu jest pochodzący z XIV wieku klasztor w Broumovie. Klasztor posiadał niegdyś rozległy obszar ziemi wraz z okolicznymi wioskami. Na początku XVIII wieku opat Otmar Zinke postanowił wybudować nowe kościoły w wioskach zarządzanych przez klasztor.

Niezwykłe przedsięwzięcie budowlane

Kościoły w grupie broumowskiej zostały wybudowane na terenie majątku klasztornego według projektów Christopha Dientzenhofera i jego syna Kiliana Ignaza. Nie ulega wątpliwości, że są one słusznie uważane za barok klejnoty regionu i każdy z kościołów jest architektoniczną perełką. Budowę rozpoczęto ze względu na niezadowalającą sieć starych drewnianych kościołów. Wszystkie kościoły zostały wybudowane w dość krótkim czasie, bo w latach 1709 - 1743. Dzięki staraniom Opata’nie tylko barokowe kościoły, ale także małe zabytki sakralne na wsi zostały wybudowane, w tym krzyże, rzeźby, figury, stacje drogi krzyżowej itp.

Można zwiedzić następujące barokowe kościoły: Św. Prokopa w Bezděkovie nad Metují, Św. Marii Magdaleny w Božanovie, Św. Wacława w Broumovie, Kościół Wszystkich Świętych w Heřmánkovicach, Św. Barbary w Otovicach, Św. Jakuba Większego w Ruprechticach, Św. Małgorzaty w Šonovie, Św. Michała w Verneřovicach i Św. Anny w Vižnovie.

Unikalność budynków i krajobrazu jest ogromna, dlatego władze zabiegają o wpisanie kościołów w Broumovie na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
 

Adres

Educational and cultural centre Broumov Monastery, Klášterní 1, 550 01 Broumov