Zapraszamy w popularne wśród turystów Góry Orlickie – do rezerwatu przyrody Zemská brána (Brama Ziemi), gdzie znaleźć można wspaniałe pejzaże leśne i skaliste ciągnące się wzdłuż rzeki Divoká Orlice. Liczący 3 kilometry szlak Zemská brána złożony z 22 przystanków rozpoczyna się przy kamiennym moście pochodzącym z początków XX wieku, mieszczących się tuż przy wejściu do doliny. Idąc niebieskim szlakiem dotrzemy do końca Kładki Przemytników - Pašerácká lávka, skąd trasa prowadzi dalej do domku myśliwego Lusthaus. Za kładką widać mury ze zbrojonego betonu chaty, która kiedyś stanowiła część czeskiego pasa umocnień. Na uwagę zasługuje również skała Ledříčková z jaskinią.